Kompas městského webu

kompas

Pro snadnější orientaci na oficiálních stránkách města Milovic připravili Svobodní přehledný seznam nejdůležitějších informací z městského webu.
Informace průběžně aktualizujeme.

Nejbližší veřejné zasedání Zastupitelstva

Nejbližší veřejné jednání Zastupitelstva se bude konat v pondělí 18. 4. 2016 v budově Radnice.

Program nebyl zatím zveřejněn. 

Aktuálně platné vyhlášky a nařízení města

Územní plán

  • Pokyny pro zpracování územního plánu schválené na jednání Zastupitestva 1/2014 dne 27. 1. 2014
  • Mapové podklady konceptu územního plánu (pouze pro informaci)
  • Mapové podklady návrhu územního plánu
  • Veřejného projednání návrhu územního plánu bylo v pondělí 30. 6. 2014.
  • Termín schvalování územního plánu zastupitelstvem měl být 1. 10. 2014.
  • Termín schvalování územního plánu zastupitestvem byl plánován na 12. 1. 2015. Nový územní plán schválen nebyl a společně s řadou připomínek byl vrácen k dopracování.
  • 1. 6. 2015 se konalo zastupitelstvo města, kde jediným bodem je změna územního plánu v údolní nivě Mlynařice mezi čerpací stanicí PHM u silnice na Lysou a železniční tratí.

Veřejné zakázky, otevřená řízení, uzavřené smlouvy

Podklady jsou k dispozici na webu informačního systému o uveřejněných veřejných zakázkách.

Majetek města

Organizace působící ve městě