Archiv autora: Tomas

Odpad sem, odpad tam

Město Milovice v posledních letech pomalu mění přístup k odpadovému hospodářství, jak se oficiálně nazývá sběru, třídění a skládkování odpadu. A jak to tak bývá, některé jsou pozitivní, jiné bohužel negativní. Celý příspěvek

Parkovací zóny do Milovic nepatří

V Echu číslo 10/2016 vyšel článek milovického zastupitele s názvem „Mají Milovice doplácet na Prahu?“, který se zabývá úvahami o zavedení parkovacích zón v Milovicích. Naštěstí jen hypoteticky, neboť jednání Zastupitelstva města v tomto směru zatím neproběhlo. A doufejme, že neproběhne. Celý příspěvek

V Milovicích už jen Pražská integrovaná doprava

Obyvatelé Milovic se od 2. 7. 2016 dočkají plnohodnotného zapojení veřejné dopravy do systému PID. Po letech dvojvládí Pražské integrované dopravy (PID) a Středočeské integrované dopravy (SID) bude z pohledu cestujícího jedno, do kterého autobusu nastoupí. Hlavně, když pojede jeho směrem. Odpadne tak každodenní situace, kdy autobus 432 je přeplněný k prasknutí a H51 tzv. veze vzduch.

Celý příspěvek

Lepší dopravní obslužnost Mladé

Od začátku února 2015 došlo k podstatnému zlepšení dopravní obslužnosti oblasti Mladé ve večerních hodinách pracovních dnů a o víkendech, kdy se podařilo vedení města vyjednat rozšíření provozu linky 432.

Tuto skutečnost vnímáme velmi pozitivně. Zlepšení dopravní obslužnosti bylo i jedním z našich bodů volebního programu (viz http://svobodni-milovice.cz/archiv/550). Doufáme, že se městu podaří v blízké budoucnosti zlepšit veřejnou dopravu i ve zbylých částech města tak, aby i v těchto oblastech mohli obyvatelé a návštěvníci města využívat jednotnou jízdenku společně například s vlakem nebo pražskou MHD.

I nadále budeme sledovat, jak bude vedení města úspěšné při realizaci dalších bodů jejich programu.