Komunální volby a křížkování

Mnoho voličů se domnívá, že v komunálních volbách mohou svobodně hlasovat pro jednotlivé kandidáty nezávisle na tom, jak se jednotlivé strany a uskupení rozhodly kandidáty seřadit. Opak je ale pravdou.

Jako volič v Milovicích máte pro svou volbu 15 hlasů. Ty můžete

  • věnovat jedné kandidátní listině (pak tato strana dostane 15 hlasů);
  • rozdělit jednotlivé kandidáty pomocí křížků před jmény samotných kandidátů (strany dostanou počet hlasů podle počtu křížků u jmen);
  • kombinovat křížek u jedné kandidátky se současným vyznačením několika hlasů u jmen z jiných kandidátek. Strana s křížkem tedy dostane o tolik méně hlasů, kolik je křížků u kandidátů jiných stran.

Vyzkoušet si to můžete například na http://volby.rovnou.cz/

Důležité je, že nesmíte označit křížkem

  • více než jednu stranu/hnutí
  • více než 15 jednotlivých kandidátů na celém volebním lístku.

Hlasovat pro jednu stranu a zároveň dát preferenční hlas v rámci stejné kandidátky není možné – k takovému preferenčnímu hlasu se nepřihlíží, ale hlasy pro stranu jsou platné.

V sobotu po uzavření volebních místností dojde ke sčítání hlasů. Nejprve se počítají hlasy pro strany/hnutí. Strany, které po sečtení dostanou méně než 5% hlasů dále už do výsledků nezasahují. Ostatním stranám budou rozděleny mandáty podle počtu hlasů. Mandáty se udělují podle pořadí na kandidátní listině, proto je pravděpodobné, že nakonec budou zastupiteli lidé z prvních pozic. Aby se do zastupitelstva dostal kandidát z nižší pozice, musí dostat o 10 % více hlasů než jeho kolegové.

Přejeme šťastnou volbu.