Proč tentokrát k volbám přijít

Často se mne ostatní ptají, proč kandidujeme a čeho chceme dosáhnout. Slýchávám názory, že je přeci jedno, zda levice nebo pravice, ve městě nám jde o opravené chodníky, dostatek míst ve školce a místo k parkování.

Na městské úrovni se hospodaří s penězi, přerozdělenými od vyšších struktur a panuje přesvědčení, že obec se má v první řadě starat. Obec přerozděluje a má tedy sklon chovat se pečovatelsky – od čehož je už jen krůček k tomu, aby začala jednat arogantně, řídit občany a diktovat jim. Zatímco vládní levice zvyšuje daně, uvaluje regulace, vynucuje si stále více obtěžující kontrolu nad našimi životy, zadlužuje státní rozpočet, potom obecní levice zvyšuje poplatky, vydává obecní nařízení, závazné vyhlášky, zatěžuje obecní pokladnu dluhem. Pravice by se měla chovat zcela jinak – na všech úrovních politiky.

Pokud přijmeme fakt, že vrcholní politici by měli začínat na komunální úrovni a postupně se vypracovat výše, pak se domnívám, že smýšlení nad principy obce jsou určující pro budoucí chování vrcholných politiků.

Právě teď rozhodujeme o svých penězích, o způsobu jak s nimi bude naloženo. Jestli Vám není lhostejné, kdo a jak zásadně ovlivňuje naše životy, měli byste začít tam, kde je to nejvíc na očích – ve svém městě. Říjnové komunální volby jsou k tomu dobrou příležitostí.

Pavel Mattivi
pověřený koordinátor Svobodných pro Milovice