Otevřená radnice

Aby občané města měli možnost kontrolovat práci svých zvolených zástupců, potřebují mít dostatek informací a zároveň tyto informace musí být strukturovány tak, aby byly snadno použitelné.

Nástroje pro transparentní hospodaření

Svobodní chtějí umožnit každému jednoduše si zjistit, jaké částky, komu a kdy město platilo a jaké prostředky na městské účty přibudou. Myslíme si, že lze takovéto informace nabídnout všem, bezplatně a okamžitě, bez zpoždění a asistence úředníka. Proto budou Svobodní prosazovat zavedení tzv. transparentních účtů města (jsou to takové bankovní účty, do kterých může nahlížet veřejnost přímo na webu banky). Na základě dostupnosti těchto podrobných informací si pak každý z nás může udělat představu o tom, jak město hospodaří s prostředky, které každý z nás městu svěřil ve formě daní a dotací.

Veřejné smlouvy a zakázky

Jsme přesvědčeni, že město nemá důvod před občany něco skrývat a proto neexistuje žádný faktický důvod k tomu, aby některá smlouva či zakázka města nebyla zveřejněna. Jakýkoli odklon od uvedeného vytváří prostor pro korupci a klientelistické jednání. Jako opatření proti jakýmkoli pochybnostem nad smlouvami města a všech městských zakázek budou Svobodní prosazovat důsledné zveřejňování všech uvedených materiálů (i zpětně) a to tak, aby občané měli jasno v tom, jaké závazky a rizika z dané smlouvy plynou a jaké zakázky město realizuje.

Záznam z veřejného jednání

Dnes se každé veřejné jednání Zastupitelů města nahrává do zvukového záznamu a ten je později ke stažení na stránkách města. Zkušenosti v jiných městech ukazují, že do jednací místnosti ve skutečnosti přijdou jednotky lidí. Ve městě, kde je obrazový záznam jednání v reálném čase vysílán po internetu a veřejně sdílen, dosahuje sledovanost několika stovek lidí. Tam, kde takový obrazový materiál uloží a poskytnou jej veřejně k pozdějšímu shlédnutí, dosahuje návštěvnost až tisícovky obyvatel.

Zástupci Svobodných budou navrhovat zavedení obrazového záznamu z veřejných jednání a jeho zpřístupnění veřejnosti. Potom by nikomu nemělo vadit, že leží doma se zlomenou nohou, nebo kvůli dopravním komplikacím nestihl přijet včas.