Informace o poplatcích města Milovice pro rok 2014

Na základě platných vyhlášek města Svobodní nabízejí jednoduchý přehled poplatků města Milovice pro rok 2014. Platí se na účet města 19-600220584/0600 a jako variabilní symbol platby uvádějte své číslo popisné. Do poznámky uveďte „platba poplatku za psa“ nebo „platba poplatku za odpady“, případně obojí. Splatnost poplatků je ke konci března.

Poplatek za psy a komunální odpad

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 600.-Kč za osobu. Plátcem je majitel nemovitosti nebo SVJ, bylo-li v domě zřízeno.

Za psy se hradí jejich majitel s trvalým pobytem v Milovicích:

  • za prvního psa chovaného v rodinném domě 300.-Kč, za druhého a další psy chované v rodinném domě 360.-Kč
  • za prvního psa chovaného v bytě či bytovém domě 780.-Kč, za druhého a další psy chované v bytě či bytovém domě 900.-Kč
  • pokud jste poživateli starobního, invalidního či vdovského/vdoveckého důchodu, platíte 200.-Kč za prvního psa, 300.-Kč za každého dalšího
  • o 50% méně, pokud majitel nechal psa čipovat

Další poplatky městu

Město dále stanovuje povinnost hradit poplatky za ubytovací kapacity, užívání veřejného prostranství a ze vstupného. Pokud si nejste jisti, zda se Vás některý z uvedených poplatků týká, obracejte se se svými dotazy přímo na Moniku Hanzlovou, která se o správu poplatků stará.

Odkazy na platné vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška města o poplatcích ze psů je ZDE.
Obecně závazná vyhláška města o poplatcích za svoz komunálního odpadu je ZDE.
Obecně závazná vyhláška města o poplatcích ze vstupného je ZDE.
Obecně závazná vyhláška města o poplatku z ubytovací kapacity je ZDE.
Obecně závazná vyhláška města o poplatku z užívání veřejných prostranství je ZDE.