Svobodní jsou proti zbytečným poplatkům města

Podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 města Milovice, ze dne dne 25.9.2012 (odkaz) je každý občan, živnostník i firma, povinen přihlásit se při splnění stanovených podmínek k povinnosti placení poplatků, které tato vyhláška stanovuje. Podobně vyhláška (odkaz) stanovuje obdobné povinnosti pro ubytovací služby a další vyhláška (odkaz) zavádí poplatky ze vstupného. Občané jsou tak povinni plnit svou poplatkovou i ohlašovací povinnost při vzniku, zániku či evidenční změně.

Svobodní jsou proti nařízením ze strany města, která zbytečně zasahují do práv občanů. Naším cílem je ponechat občanům možnost rozhodovat o vlastních penězích a nezatěžovat je zbytečnými povinnostmi.

Budeme proto prosazovat kompletní zrušení následujících poplatků:

  • Poplatek ze psů
  • Poplatek ze vstupného
  • Poplatek z ubytovací kapacity

Podle našeho názoru není třeba obtěžovat každého občana povinností evidovat jeho psy, vyzvedávat psí evidenční známky. Stejně tak není třeba zdražovat každou vstupenku a ubytování v soukromých službách. Příjmy z těchto poplatků nepředstavují důležitý příjem městského rozpočtu.

Svobodní pro Milovice