Odpad sem, odpad tam

Město Milovice v posledních letech pomalu mění přístup k odpadovému hospodářství, jak se oficiálně nazývá sběru, třídění a skládkování odpadu. A jak to tak bývá, některé jsou pozitivní, jiné bohužel negativní. Celý příspěvek

Parkovací zóny do Milovic nepatří

V Echu číslo 10/2016 vyšel článek milovického zastupitele s názvem „Mají Milovice doplácet na Prahu?“, který se zabývá úvahami o zavedení parkovacích zón v Milovicích. Naštěstí jen hypoteticky, neboť jednání Zastupitelstva města v tomto směru zatím neproběhlo. A doufejme, že neproběhne. Celý příspěvek

V Milovicích už jen Pražská integrovaná doprava

Obyvatelé Milovic se od 2. 7. 2016 dočkají plnohodnotného zapojení veřejné dopravy do systému PID. Po letech dvojvládí Pražské integrované dopravy (PID) a Středočeské integrované dopravy (SID) bude z pohledu cestujícího jedno, do kterého autobusu nastoupí. Hlavně, když pojede jeho směrem. Odpadne tak každodenní situace, kdy autobus 432 je přeplněný k prasknutí a H51 tzv. veze vzduch.

Celý příspěvek

Lepší dopravní obslužnost Mladé

Od začátku února 2015 došlo k podstatnému zlepšení dopravní obslužnosti oblasti Mladé ve večerních hodinách pracovních dnů a o víkendech, kdy se podařilo vedení města vyjednat rozšíření provozu linky 432.

Tuto skutečnost vnímáme velmi pozitivně. Zlepšení dopravní obslužnosti bylo i jedním z našich bodů volebního programu (viz http://svobodni-milovice.cz/archiv/550). Doufáme, že se městu podaří v blízké budoucnosti zlepšit veřejnou dopravu i ve zbylých částech města tak, aby i v těchto oblastech mohli obyvatelé a návštěvníci města využívat jednotnou jízdenku společně například s vlakem nebo pražskou MHD.

I nadále budeme sledovat, jak bude vedení města úspěšné při realizaci dalších bodů jejich programu.

Poděkování voličům

První volby, kterých jsme se v Milovicích zúčastnili, jsou za námi. Rádi bychom poděkovali všem našim voličům za podporu a hlasy. Výsledek, kdy nám k překonání 5% hranice a tedy k získání jednoho mandátu chybělo velmi málo hlasů, nás pochopitelně netěší. Přesto je pro nás tento výsledek motivující pro další práci. Heslo „Posvítíme si na radnici“ máme za své a budeme i nadále sledovat dění v Milovicích.

Vítězům voleb gratulujeme a věříme, že povedou město ku prospěchu jeho obyvatel.

ÚZEMNÍ PLÁN – ZKRÁCENÁ HISTORIE

Pro mě jako novopečeného zastupitele začala v reálu historie územního plánu 27.1.2014. Vlastně přibližně týden o týden dříve, kdy jsem dostal materiály k jednání Zastupitelstva města.

Pojďme se podívat na to co se na jednání Zastupitelstva města Milovice 27.1.2014 a později s ohledem na územní plán událo.

Celý příspěvek

Dobré nápady v Milovicích frčí

Když jsme jako první ve městě zveřejnili svůj program pro podzimní volby, tušili jsme, že naše nápady jiní převezmou a použijí ve svůj prospěch. Jsme ale velmi potěšeni faktem, že se naše nápady rychle dostaly do programového prohlášení našich konkurentů v tak širokém rozsahu, někdy téměř doslovně.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že po volbách bude velká šance naše cíle zrealizovat za podpory dalších stran. V takovém případě se nám tím podaří i splnit další bod svého programu – spolupracovat na správných věcech napříč celým politickým spektrem.